FAQ Xitsonga

3  Loko u ri muvuyeriwaxidzi wa Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya, u ta kuma kontiraka ya ndzindzakhombo ya Pukwana ya Kganya ku nyika mivuyelo yo sirhelela leyi ekusunguleni a yi kumeka yi nyikiwa hi Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya.  Kontiraka ya ndzindzakhombo ya Pukwana ya Kganya yi ta va ni tipholisi timbirhi ta ndzindzakhombo leti nyikiwaka tanihi xiphemu xa phakeji ya vuxirho bya wena eka Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya: o pholisi ya swa Nkosi ya Pukwana ya Kganya ka mivuyelo ya swa nkosi; ni o pholisi ya Vuvabyi byo Chavisa ya Pukwana ya Kganya ni ya Ndzindzakhombo ya swa Munhu ka vuvabyi byo chavisa ni mivuyelo ya ndzindzakhombo ya swa munhu.  Mivuyelo leyi kumekeke hi ku landza kontiraka ya ndzindzakhombo ya Pukwana ya Kganya ya fana tanihileswi mivuyelo yo ku sirhelela eka nkarhi wa sweswi u yi kumaka hi ku tirhisa Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya. Xana i yini Kontiraka ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya?  Kontiraka ya ndzindzakhombo ya Thari ya Baruti ya Pukwana ya Kganya i pholisi ya ndzindzakhombo leyi hakeleriwaka hi Sanlam Developing Markets Limited.  Loko u ri muofisiri wa kereke ya ZCC naswona u ri muvuyeriwaxidzi wa Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya, u ta kuma kontiraka ya ndzindzakhombo ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya leyi ekusunguleni a yi nyikiwa hi Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya.  Kontiraka ya ndzindzakhombo ya Thari ya Baruti ya Pukwana ya Kganya yi ta va ni tipholisi timbirhi ta ndzindzakhombo leti nyikiwaka tanihi xiphemu xa phakeji ya vuxirho bya wena eka Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya: o pholisi ya swa Nkosi ya Thari ya Baruti ya Kganya ka mivuyelo ya swa nkosi; ni o pholisi ya Vuvabyi byo Chavisa ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya ni ya Ndzindzakhombo ya swa munhu ka vuvabyi byo chavisa ni mivuyelo ya ndzindzakhombo ya swa vanhu.  Mivuyelo leyi kumiwaka hi ku landza kontiraka ya ndzindzakhombo ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya ya fana tanihileswi mivuyelo yo ku sirhelela eka nkarhi wa sweswi yi kumekaka hi ndlela ya Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya. Xana i mani Sanlam?  Sanlam Dveloping Markets Limited i layisense yo sirhelela ndzindzakhombo ya vutomi leyi nga ni mpfumelelo hi ku ya hi Nawu wa Ndzindzakhombo, wa 18 wa 2017 (Insurance Act, 18 of 2017), lowu pasisiweke ku nyika vukorhokeri bya swa timali ni nomboro ya FSP ya 11230 naswona i musirheleri loyi a nga ta nyika vavuyeriwaxidzi ni mivuyelo ya ndzindzakhombo hi ku ya hi kontiraka ya ndzindzakhombo ya Pukwana ya Kganya ni kontiraka ya ndzindzakhombo ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya. Xana Sanlam yi ta endlisa ku yini ku hangalasa tipholisi ta ndzindzakhombo eka mina tanihi muvuyeriwaxidzi?  Sanlam yi endlile nyiko eka vavuyeriwaxidzi hinkwavo ku nghenelela eka kontiraka ya ndzindzakhombo ya Pukwana ya Kganya ni kontiraka ya ndzindzakhombo ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya.  A ku ni goza leri lavekaka kusuka eka wena tanihi muvuyeriwaxidzi ku kuma kontiraka ya ndzindzakhombo ya Pukwana ya Kganya kumbe kontiraka ya ndzindzakhombo ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya, kambe u fanele ku ya emahlweni u hakela tihakelo ta wena ta vuxirho .  Loko u ya emahlweni u hakela mali ya wena ya xirhundzu ya vuxirho, naswona u nga kaneti Xikombelo xa Khoto hi ku ya hi ku cinca eka vuxirho swi ta amukeriwa, swi ta vula leswaku u

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=