FAQ Xitsonga

2  mfanelo leyi nyikiweke ehenhla ka Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya ku hakelela tihakelo;  ni mfanelo ehenhla ka Sanlam hi ku ya hi kontiraka ya ndzindzakhombo ya Pukwana ya Kganya kumbe kontiraka ya ndzindzakhombo ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya ka mivuyelo ya ndzindzakhombo. o Tani hi muvuyeriwaxidzi, wa tshembisiwa leswaku Nkwama wa Mali ya Movuyelo wa Kganya wu ta hakela switolomente eka Sanlam ntsena loko wa ha hakela mali ya wena ya vuxirho n’hweti ni n’hweti eka Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya. U komberiwa ku lemuka leswaku: Loko u nga hakeli mali ya wena ya vuxirho eka Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya, Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya a wu nga hakeli switolomente hi ku ya hi kontiraka ya Pukwana ya Kganya eka Sanlam ni mivuyelo ya wena ya nkoka ya ndzindzakhombo swi nga ha lova . o Hi ku kuma kontiraka ya ndzindzakhombo ya Pukwana ya Kganya kumbe kontiraka ya ndzindzakhombo ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya, loko u ri ni xikoxo eka mivuyelo ya ndzindzakhombo yin’wana ni yin’wana, u fanele ku koxa eka Sanlam. Hambiswiritano, xikoxo xa wena xi ta va ntsena xi ri xa nkoka loko xi fikelela milawu ni swipimelo swa kontiraka ya ndzindzakhombo ya Pukwana ya Kganya kumbe kontiraka ya ndzindzakhombo ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya. Swilaveko leswi, exikarhi ka swilo swin’wana, leswi u fanele ku hakela tihakelo ta wena ta vuxirho eka Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya n’hweti ni n’hweti. o Kganya Insurance Administrators (RF) Proprietary Limited yi ta ya emahlweni yi lawula mivuyelo ya ndzindzakhombo. Leswi swi vula leswaku a ku nga vi ni ku hambana eka ndlela leyi swikoxo swa mivuyelo ya ndzindzakhombo swi endliwaka hakona.  Ku cinca eka vuxirho bya wena hi ku ya hi mivuyelo ya nkansirhelelo hi loku landzelaka: o Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya wu ta endla ku, kusukela eka mali ya xirhundzu ya wena ya vuxirho hi n’hweti ni n’hweti, wu endla nyikelo ya mali eka ZCC hi ku yimela wena tani hi muvuyeriwaxidzi. o Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya wu ta ya emahlweni wu nyika ni/kumbe ku halela ku kuma mfikelelo eka mivuyelo ya nkandzindzakhombo, ku va mivuyelo ya Leeto la Moria, mivuyelo ya mpfuneto ya le tlhelo ka gondzo, mivuyelo ya mafambiselo ya swa nkosi ni mivuyelo ya maahlulelo ya rihanyu lerinene (eka mhaka ya swirho swa komiti leswi nga vavuyeriwaxidzi) hi ndlela yo fana kwatsaa . Xana ndzi fanele ku hakela tihakelo ta mina ta vuxirho? Xana tihakelo ta mina ta vuxirho ti ta cinca?  Tani hi leswi xirho xa Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya, u fanele ku ya emahlweni u hakela mali ya wena ya vuxirho n’hweti ni n’hweti eka marhavi ya Kereke yo hambanahambana. Tani hi leswi swi endliwaka hakona ku fika sweswi, u ta nyikiwa rhasiti loko u hakela mali ya wena ya vuxirho hi n’hweti ni n’hweti.  Tikomiti ta tikereke ti ta yisa mali ya xirhundzu ya vuxirho eka akhawunti ya bangi hi vito ra Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya.  Hi ku hakela mali ya xirhundzu ya wena ya vuxirho hi n’hweti ni n’hweti, u tiyisisa vuxirho bya wena eka Nkwama wa Mali ya Mivuyelo wa Kganya tani hi muvuyeriwaxidzi.  U komberiwa ku lemuka leswaku mali ya wena ya vuxirho ya xirhundzu ya n’hweti ni n’hweti yi ta tshama yi fana naswona a yi nga cinci kumbe ku khumbeka tani hi mbuyelo wa ku cinca. Xana i yini kontiraka ya ndzindzakhombo ya Pukwana ya Kganya?  Kontiraka ya ndzindzakhombo ya Pukwana ya Kganya i pholisi ya ndzindzakhombo leyi yi hakeriwaka hi Sanlam Developing Markets Limited.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=