FAQ - Sesotho

6 O ka fumana tlhahisoleseding e eketsehileng hokae? • Ka kopo letsetsa setsi sa mehala sa KIA ho 0800 000 538 haeba o batla tlhahisoleseding e eketsehileng ka Kopo ya Lekgotla, mofuta le ditlamorao tsa diphetoho tse sisintsweng le dipehelo tsa konteraka ya inshorense ya Pukwana ya Kganya le konteraka ya inshorense ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya e fanwang ke Sanlam. • Ho feta mona, lemoha ka kopo hore khopi ya Kopo ya Lekgotla, e kenyelletsang lengolo le lokisitsweng la letsete, khopi ya bukana ya melawana le dipehelo tsa botho le melawana le dipehelo tsa konteraka ya inshorense ya Pukwana ya Kganya, hammoho le ditokomane tse ding tsa bohlokwa, le tsona di tla fumaneha bakeng sa tjhebisiso setsing se haufi le wena sa KIA, kapa ho webosaete ya KIA ho www.mykganya.com . Dintlha tsa dibaka tsa ditsi tsa tshebeletso tsa KIA di ka fumanwa ho www.mykganya.com . Tshehetso ya ZCC • Ka kopo lemoha hore Mohlomphehi ya Halalelang Reverend Bishop Dr B E Lekganyane: o o tshehetsa diphetoho ho Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya le melawana ya Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya; mme o o tshehetsa Sanlam ka botlalo jwalo ka monetefatsi wa ditsiane tsa inshorense ya etsang phano ho wena ho latela kontereka ya inshorense ya Pukwana ya Kganya le kontereka ya inshorense ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya. • Bajalefa bohle ba ditho ba ka dula ba na le bonnete ba hore ditsiane tseo ba di fumanang hajwale ho tswa ho Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya di tla dula di sirelleditswe.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=