FAQ - Sesotho

FAQ - Sesotho DIPOTSO TSE BOTSWANG HANGATA MABAPI LE DIPHETOHO HO BOTHO BA LETSETE LA DITJHELETE LA DITSIANE LA KGANYA Ke fumane tsebiso mabapi le diphetoho ho botho ba ka ba Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya. Botho boo bo mabapi le eng? Haeba o le setho sa Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya, tsebiso e reretswe wena. Haeba o se setho sa Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya, re kopa hore o se natse tsebiso. Ke fumane tsebiso mabapi le diphetoho ho botho ba ka ba Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya. Na ke tla dula ke le setho sa Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya? • Haeba o le setho sa Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya, o tla dula o le setho sa Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya. • O tla tshwaneleha le ho tswelapele ho tshwaneleha hoba mojalefa wa setho, ya nang le ditokelo ho ditsiane tsa Letsete la Ditsiane la Dijhelete la Kganya, hafeela o lefa ditefiso tsa hao tsa kgwedi le kgwedi tsa botho. Ke fumane tsebiso mabapi le diphetoho ho botho ba ka ba Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya. Ke diphetoho dife tse tla etswa ho botho ba ka? • Hajwale, bajalefa bohle ba ditho ya Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya ba fumana tshireletso bakeng sa ditsiane tsa lepato, ditsiane tsa mafu a mahlonoko le kotsi ya motho (“ ditsiane tse inshorilweng ”) ka dipholisi tsa sehlopha tse batliweng ke Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya le ho netefatswa ke Sanlam Developing Markets Limited (" Sanlam "). • Leha ho le jwalo, ka lebaka la phetoho ho molao wa inshorense, Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya le Sanlam ha di sa hlola di tswelapele ka dipholisi tsa sehlopha. • Kahoo Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya ha le sa tla kgona ho fana ka le/kapa la batla ditsiane tse inshorilweng ka dipholisi tsa sehlopha. Leha ho le jwalo, ditsiane tsa hao tse inshorilweng di ke ke tsa lahleha empa diphetoho tse itseng di tlameha ho etswa ho botho ba hao . • Ele ho ka kenya ditshebetso tsena tshebetsong, ho hlokeha phetoho ya lengolo la letsete la Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya, le phetoho le/kapa kgulo le puseletso ya melawana e fanweng ke Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya. Ditsiane tsena di ama ditsiane tse inshorilweng; le ditsiane tse ding tse jwalo ka ditsiane tsa Leeto la Moria, ditsiane tsa thuso ya mmileng, ditsiane tsa tsamaiso ya lepato, le ditsiane tsa tekolo ya bophelo bo botle (sebakeng sa ditho tsa komiti ya kereke bao e leng bajalefa ba ditho) (" ditsiane tse sa inshorwang "). • Diphetoho ho botho ba hao ho latela ditsiane tse inshorilweng di ka tsela e latelang: o Jwalo ka mojalefa wa setho o tla fumana konteraka ya inshorense ya Pukwana ya Kganya, kapa wa Konteraka ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya sebakeng sa ditho tsa komiti tseo e leng bajalefa ba ditho, e netefaditsweng ke Sanlam, mme o be monga pholisi ya Sanlam bakeng sa ditsiane tse tshwanang tse inshorilweng tse neng di batlilwe pejana ke Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya ho latela dipholisi tsa sehlopha. Ithute melawana le dipehelo tsa konteraka ya inshorense ya Pukwana ya Kganya le konteraka ya inshorense ya Thari ya Baruti Pukwana ya Kganya, ka kelohloko kaha di fapane le melawana le dipehelo tsa Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya. o Diphetoho ho Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya le melawana ya Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya di tla fetola feela tsela eo ka yona bajalefa ba ditho ba nang le phihlello ho ditsiane tse inshorilweng. Sena se tla etsahala ka ho buseletsa ditsiane tsa nako e telele tseo ho natefelwang ka tsona ka Letsete la Ditjhelete la Ditsiane la Kganya ka –

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4MTE=